ODRŽANA POKAZNO-TAKTIČKA VEŽBA „GRUŽA 2022”

U petak, 22. jula, na brani na jezeru Gruža, održana je složena, dinamička pokazno-taktička vežba „Gruža 2022”. Vežbu su realizovali pripadnici specijalističkih jedinica Žandarmerije, kao i policijski službenici Helikopterske jedinice, odnosno Policijske uprave u Kragujevcu.

CoverPhoto

Detalj sa zida brane. : specijalne-jedinice.com

Više od 200 pripadnika je prikazalo atraktivna dejstva sa kopna, vode i iz vazduha, a taktika je, naravno, bila prilagođena za goste i medije. Primetna je bila i obimnija upotreba specijalizovane tehnike, poput borbeno-oklopnih vozila „M11”, „M15”, oba 4×4, zatim „lazar 3” 8×8, svi sa daljinski upravljivim borbenim stanicama, lakooklopljenog „hamera” sa spregnutim automatskim bacačem granata 30 mm, „defendera”, odnosno motocikala tipa „kvad”, zatim vazduhoplova tipa „H145M” i „gazela”, a za dejstva na vodi su upotrebljeni resursi Ronilačke jedinice Žandarmerije — dva brza desantna čamca „zodijak”, kao i čamac „premaks”, proizvođača „Jugoimport SDPR”.

Vežba je izvedena po temi odbrane kritične infrastrukture od naoružane terorističke grupe, konkretno objekta brane na jezeru koji je zaposela grupa snage 25-30 naoružanih terorista, radi rušenja same brane i destabilizacije elektrosistema Republike Srbije. Rukovodilac vežbom na terenu bio je zamenik komandanta Žandarmerije, pukovnik policije Boro Gladović.

Veoma dinamičan scenario vežbe je bio podeljen u pet faza, počevši sa blokadom šireg rejona, na osnovu dobijenih informacija o broju i rasporedu neprijateljevih snaga, kao i na osnovu konfiguracije terena u neposrednom okruženju. Prva sekvenca je prikazala dejstvo specijalista Ronilačke jedinice — prvo je ronilački par upotrebom aparata sa zatvorenim krugom disanja neopaženo, pod vodom, prišao improvisovanom objektu na vodi i neutralisao teroriste, a potom su ronilački timovi upotrebom čamaca započeli dejstva po položajima terorista, dajući tako prednost glavnim snagama za napad. Dva snajperska para su sve vreme davali podršku roniocima na vodi.

CoverPhoto

Alpinisti zauzimaju položaj na zidu brane. : specijalne-jedinice.com

Složenost vežbe i istovremeno visoka obučenost specijalaca mogli su se primetiti u više situacija u kojima su manje borbene grupe i timovi vrlo brzo i koordinisano izvodili specijalna dejstva u različitim okruženjima, poput brzog desantiranja iz helikoptera, tzv. tehnikom „fast rope”, zauzimanja i obezbeđivanja perimetra na zidu brane, a odmah potom spuštanja pomoću alpinističkih užadi[1] i izvođenja upada, uz upotrebu eksplozivnih ramova i balističkih štitova.

CoverPhoto

Dejstvo iz treće dimenzije tehnikom „fast rope”. : specijalne-jedinice.com

Nakon što su upadni timovi vrsno izvršili upade, prikazana je i taktika protivdiverzionog pregleda brane po sektorima. Preglede su realizovani PDZ specijalisti Žandarmerije pomoću specijalizovane tehnike i sredstava, kao i upotrebom posebno obučenih pasa.

Naš prijatelj i iskusan specijalista iz Odreda Žandarmerije u Nišu ističe da su:

Najpozitivnije utiske na njega ostavili dinamika, koordinacija, uvezanost timova i upravljanje vatrom.
M.
operater

Pripadnici Žandarmerije su za potrebe ovog prikaza upotrebili formacijsku opremu na zaduženju u jedinicama. Specijalci su za potrebe maskiranja nosili dvodelne maskirne uniforme u digitalnoj ruralnoj šari, izrađenoj za potrebe jedinica Žandarmerije u kroju „Dragon Tactical”. Od cevki u okviru primarnog naoružanja, zastupljeni su bili različiti sistemi, pa su tako ronioci koji su dejstvovali pod vodom upotrebili automate „Heckler & Koch”, u 9 mm, a specijalisti u čamcima kompaktne „Colt M4 A4 Commando” u 5,56 mm. Timovi u okviru glavnih snaga koji su dejstvovali na brani i u podnožju brane u ruralnom okruženju bili su naoružani sistemima „SIG 516” u modelima „CQB” i „Patrol”, oba u 5,56 mm, odnosno automatskim puškama „Zastava M05 E3” u 7,62×39 mm. Pripadnici su ovom prilikom nosili i nedavno uvedenu zaštitnu, balističku opremu — crne balističke prsluke proizvođača „Jumko ad”, kao i balističke šlemove istog proizvođača.

Balistički šlemovi su ostavili loš utisak, prvenstveno zbog očigledno neodgovarajućih veličina i lošeg sistema kopcanja. Dalje, šlemovi ovakvog dizajna su nepraktični za pripadnike specijalističkih jedinica, konkretno zaštita za uvo je potpuno nepotrebna. Opcija „high cut” šlema koju je isti proizvođač razvio, bila bi mnogo prikladnija (i atraktivnija), pored ostalog i usled korišćenja „Peltor” sistema, što je sa sadašnjim balističkim slemovima dosta otežano, čak i neizvodljivo.

Nakon realizacije ove pokazno-taktičke vežbe za prisutne goste je organizovan taktičko-tehnički zbor.

[1] Visina zida brane na ovim pozicijama je 51 metar!

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.

Komentari

Administrator pregleda i odobrava sve poslate komentare. Prilikom ostavljanja komentara molimo vas da vodite računa o pristojnosti sadržine. Svi neprimereni komentari će biti obrisani. Odobravanje bilo kog komentara ne odražava stav administracije sajta, niti se administracija može smatrati odgovornom za sadržaj, značenje, odnosno posledice komentara.

Ostavite komentar