DEMONSTRACIJA OBUČENOSTI SPJ ODREDA ŽANDARMERIJE U BEOGRADU

Tokom združene taktičke vežbe „Štit 2015“, koju su u Beogradu uspešno realizovali posebno obučeni operativci organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane Republike Srbije, policijski službenici Odreda Žandarmerije u Beogradu i Ronilačke jedinice Žandarmerije prikazali su deo operativnih kapaciteta izvođenjem dinamičkog upada u zaposednuti priobalni objekat.

CoverPhoto

Detalj sa priprema. : specijalne-jedinice.com

Taktičke supozicije vežbovne aktivnosti odnosile su se na grupu terorista koji su, naoružani automatskim vatrenim oružjem, zaposeli jedan priobalni objekat radi organizovanja odbrane. U skladu sa definisanom zakonskom procedurom angažovana je Specijalistička jedinica Odreda Žandarmerije u Beogradu radi rešavanja krizne situacije u smislu hapšenja ili uništenja terorističke grupe.

Pozicija zaposednutog objekta, odnosno konfiguracija terena neposredne okoline nimalo nisu išli u prilog policijskim službenicima. Naime, da bi prišli objektu sa kopna, morali su se spustiti niz nasip, a do objekta je sa kopna vodio samo jedan uređen pravac. U slučaju realne situacije ove okolnosti bi zahtevale drugačiju taktiku postupanja od prikazane, koja je prilagođena potrebama atraktivnosti prikaza za gledaoce.

CoverPhoto

Kompaktni sistemi „Colt M4 A4 Commando“, u 5,56 mm, kao primarno naoružanje specijalaca. : specijalne-jedinice.com

Šesnaest posebno obučenih policijskih službenika specijalističke jedinice, organizovanih u dve grupe, iskoristili su dva lakooklopljena borbena vozila tipa „HUMMER“ kao zaklon prilikom prilaza objektu. Prethodno, na više položaja na kopnu u bližoj okolini zaposednutog objekta rasporedili su se specijalisti snajperizma sa zadatkom osmatranja okoline i zaposednutog objekta i pokrivanja napredovanja antiterorističkih grupa. Specijalisti su ovom prilikom upotrebili maskirna odela za snajperiste proizvođača „Mile Dragić“, a kao primarno naoružanje sisteme „SIG 716“, u kalibru 7,62×51 mm NATO, odnosno „Steyr Tactical Elite“, u kalibru .308 Winchester.

CoverPhoto

Specijalci koriste lakooklopljena vozila kao zaklon prilikom prilaza objektu. : specijalne-jedinice.com

Radi ostvarivanja prednosti u odnosu na teroriste u okviru scenarija vežbe bilo je zamišljeno da se napad na objekat izvede i sa vode, sinhronizovano sa kopnenim snagama. Glavni deo snaga za upad sa vode činili su pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije, dok su se prethodno dvojica specijalista opremljeni autonomnim ronilačkim aparatima sa zatvorenim krugom disanja i automatima „HK MP5 K“, u kalibru 9 mm, neprimetno približili zaposednutom objektu sa zadatkom da asistiraju pri upadu u objekat.

CoverPhoto

Upotreba dimnih bombi radi skrivanja snaga u napredovanju. : specijalne-jedinice.com

Prilaz objektu sa kopna izveden je pod „dimnom zavesom“, dok je dodatna balistička zaštita pripadnika u okviru demonstracije ostvarena upotrebom ručnih balističkih štitova, odnosno velikog balističkog štita koji je bio umetnut u postolje sa točkićima. Sa jednog od pristiglih vozila grupe u napredovanju pokrivao je specijalista koji je rukovao spregnutim lakim mitraljezom „Zastava M-84“, u kalibru 7,62×54 mm R, sa zadatkom da eventualno pruži neposrednu vatrenu podršku dejstvovanjem po teroristima.

Ekskluzivni snimak sa priprema pogledajte na našem YouTube kanalu .

Gledaoci su imali priliku videti odličnu uvežbanost policijskih službenika jedinica Žandarmerije, uz visoku sinhronizaciju taktičkih radnji, te je u okviru scenarija vežbovne aktivnosti ispoštovan plan da se napad na objekat izvede sinhronizovano sa kopna i sa vode. U okviru demonstracije, a nakon realizovanog upada u objekat demonstrirano je i zbrinjavanje fiktivnog ranjenika, kao i izvođenje fiktivnog protivdiverzionog pregleda objekta i neposredne okoline, upotrebom službenog psa tragača rase belgijski ovčar malinoa, a istom prilikom je angažovan i specijalista za rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima (MES) koji je nosio deminersko odelo tipa „Med-Eng EOD 8“.

U okviru demonstracije obučenosti pripadnici SPJ upotrebili su formacijsku opremu i sredstva. Policijski službenici koji su činili kopnene snage za upad nosili su crne dvodelne taktičke uniforme proizvođača „Mile Dragić“ u kroju „Dragon Tactical“. Od elemenata balističe opreme pripadnici su nosili formacijske balističke prsluke istog proizvođača, odnosno balističke šlemove tipa „CGF Gallet S.A“, u crnoj boji. Kao primarno naoružanje pripadnici su odabrali karabine „Colt M4 A4 Commando“, u kalibru 5,56 mm u konfiguraciji sa teleskopskim kundacima proizvođača „UTG“ i nosačima „Picatinny“ šina „CAA“, sa montiranim refleksnim nišanima „Aimpoint “, tipa „ML2“ i „ML3“, odnosno jurišnim rukohvatima „CAA FGA“, sa adaptiranim taktičkim lampama tipa „CAA TC1“. Kao sekundarno naoružanje pripadnici su odabrali poluautomatske pištolje „Glock 17 Gen 3“, za čije nošenje su predviđene taktičke futrole „BLACKHAWK! Serpa Tactical Level 3“.

Tekst je autorsko delo urednika sajta. Tekst je u celini zaštićen autorskim pravima. Kopiranje ili preuzimanje na drugi način, bez dozvole urednika, podložno je tužbi.